CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426513
Đang truy cập:74
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:52
Hồ sơ số:218
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 10 của UBND huyện Hương Sơn năm 2006
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1457 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/10/2006
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2006 hồ Khe Cò xã Sơn Lễ và trạm bơm điện 1 xã Sơn Trung
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: