CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428392
Đang truy cập:106
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:54
Hồ sơ số:223
Trích yếu hồ sơ:Thông báo của UBND huyện Hương Sơn năm 2006
Tờ số:2
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:01 /BCH
Ngày ban hành:05/6/2006
Tác giả:Ban chỉ huy PCLB-GNTT
Trích yếu nội dung:V/v: Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCLB - GNTT năm 2006
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: