CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428434
Đang truy cập:95
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:54
Hồ sơ số:224
Trích yếu hồ sơ:Tờ trình tháng 1 - 6 của UBND huyện Hương Sơn năm 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:01 TT/UB
Ngày ban hành:04/1/2006
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị giao UBND huyện làm chủ đầu tư hệ thống thủy lợi cụm công trình Động Tròn Hương Sơn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: