CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987652
Đang truy cập:109
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:60
Hồ sơ số:241
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 9 của UBND huyện Hương Sơn năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1934 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/9/2007
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp đổi GCN QSD đất cho ông (bà): Nguyễn Quang Thọ, Nguyễn Thị Hà - tại địa chỉ thửa đất: TT Phố Châu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: