CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428700
Đang truy cập:103
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:60
Hồ sơ số:241
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 9 của UBND huyện Hương Sơn năm 2007
Tờ số:2
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1935 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/9/2007
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Điều chỉnh cấp giống ngô LVN4 hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 2 đã được phân bổ tại QĐ số 1930 /QĐ-UBND ngày 31/08/2007
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: