CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427035
Đang truy cập:124
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:63
Hồ sơ số:249
Trích yếu hồ sơ:Tờ trình của UBND huyện Hương Sơn năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:02 /TT-UBND
Ngày ban hành:04/1/2007
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Thỏa thuận kỹ thuật xử lý đoạn đê bị vỡ từ Km6+047 - Km6+127 do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 2006 và thay đổi tràn số 1 tại Đập Choi CT Củng cố, nâng cấp đê Tân Long
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: