CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433060
Đang truy cập:249
Số TT:25
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:64
Hồ sơ số:253
Trích yếu hồ sơ:Chương trình, kế hoạch, đề án của UBND huyện Hương Sơn năm 2008
Tờ số:77
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:30 /PA-BCH
Ngày ban hành:05/6/2008
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng ứng cứu, chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: