CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13049702
Đang truy cập:208
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:64
Hồ sơ số:252
Trích yếu hồ sơ:Chỉ thị của UBND huyện Hương Sơn năm 2008
Tờ số:9
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:07 /CT-UBND
Ngày ban hành:29/4/2008
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ gắn với cụm làng xã chiến đấu kết hợp phòng chống cháy rừng năm 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Quốc phòng - An ninh - Xử lý vi phạm, buôn lậu...

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: