CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13301385
Đang truy cập:262
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:72
Hồ sơ số:273
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 8 của UBND huyện Hương Sơn năm 2008 (tập 2)
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1950 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/8/2008
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Chuyển nhượng QSD đất cho ông (bà): Trần Dung Diễn, Nguyễn Thị Hường - tại địa chỉ thửa đất: xóm 12, xã Sơn Diệm
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: