CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427745
Đang truy cập:112
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:81
Hồ sơ số:297
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 3 của UBND huyện Hương Sơn năm 2009 (tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:473 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/3/2009
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự roán CT: gói thầu ĐT-01 thuộc cụm CT thủy lợi Động Tròn, HM: Đầu mối trạm bơm, kênh và CT trên kênh trạm bơm Sơn Ninh, kênh và công trình trên kênh Đập Mạ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: