CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432801
Đang truy cập:194
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:93
Hồ sơ số:329
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Hương Sơn năm 2015
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:01 /PA-BCĐ
Ngày ban hành:23/4/2015
Tác giả:Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Tổ chức, chỉ đạo và điều động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện Hương Sơn năm 2015
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: