CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13703590
Đang truy cập:417
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông HĐND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Tập văn bản đi của HĐND huyện Hương Sơn từ năm 2002
Tờ số:2
Số lượng tờ:65
Phí khai thác (VNĐ):65.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:12 NQ/HĐND
Ngày ban hành:23/1/2002
Tác giả:HĐND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2002
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Kinh tế - Xã hội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: