CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428711
Đang truy cập:100
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông HĐND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của HĐND huyện Hương Sơn từ năm 2004
Tờ số:6
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:24/5/2004
Tác giả:HĐND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị quyết HĐND huyện Hương Sơn khóa 17 kỳ họp thứ 1
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: