CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427773
Đang truy cập:125
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông HĐND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của HĐND, UBND huyện Hương Sơn năm 2007
Tờ số:8
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:22/2007 /NQ-HĐND
Ngày ban hành:09/2/2007
Tác giả:HĐND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Đồng ý để ông Phan Thăng Long thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: