CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427939
Đang truy cập:126
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông HĐND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:10
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của HĐND huyện Hương Sơn năm 2008
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:01 /TTHĐND
Ngày ban hành:15/2/2008
Tác giả:Thường trực HĐND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Phối hợp chỉ đạo giám sát công tác khắc phục hậu quả sản xuất Đông Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: