CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9875321
Đang truy cập:174
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:11
Hồ sơ số:42
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh số 714
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):24.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:714 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/3/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: