CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12977849
Đang truy cập:134
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:33
Hồ sơ số:136
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 1 năm 2013 của UBND tỉnh từ số 54 đến số 118
Tờ số:10
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:60 /UBND-VX
Ngày ban hành:07/1/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Áp dụng định mức đào đá cấp 4 hạng mục san nền, nền đường dự án xây dựng cơ sở đào tạo Cao đẳng nghề Vũng Áng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: