CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433518
Đang truy cập:200
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:8
Hồ sơ số:53
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định năm 1989 - Tập 1
Tờ số:6
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:01 /NQ/HĐ
Ngày ban hành:11/7/1989
Tác giả:HĐND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị quyết kỳ họp thứ 6 khoá 14 của HĐND huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: