CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871285
Đang truy cập:203
Số TT:128
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:14
Hồ sơ số:85
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn tháng 1 - 6 năm 1994 (Từ số 01 - 119)
Tờ số:247
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Phiếu gửi
Số - ký hiệu:111 PG/UB
Ngày ban hành:22/6/1994
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Chuyển đơn thư của ông Nguyễn Xuân Hương - xã Cương Gián
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: