CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428490
Đang truy cập:108
Số TT:15
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:16
Hồ sơ số:93
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 1 - 6 năm 1995 (Từ số 01 - 137)
Tờ số:15
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Giấy phép
Số - ký hiệu:18 SL/UB
Ngày ban hành:20/1/1995
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Thông tư liên bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95 /CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: