CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438382
Đang truy cập:278
Số TT:14
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:17
Hồ sơ số:100
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 1 - 7 năm 1996 (Từ số 01 - 180)
Tờ số:21
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:20 PA/UB
Ngày ban hành:01/1/1996
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Đền bù giá trị kinh tế đất xây dựng bãi đậu xe, dịch vụ xăng dầu tại khu Bến bãi Cầu Rong, xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: