CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459686
Đang truy cập:199
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:28
Hồ sơ số:148
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo năm 2001
Tờ số:0
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:16/2001 -VP-UB
Ngày ban hành:10/4/2001
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo về việc kiểm tra thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000 của xã Tiên Điền
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: