CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459481
Đang truy cập:128
Số TT:50
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:31
Hồ sơ số:156
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 5 - 7 năm 2001 (Từ số 339 - 569)
Tờ số:0
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:486/2001 /QĐ-UB
Ngày ban hành:31/5/2001
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Điều động lực lượng an ninh, y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm học 2000 - 2001 của trường PTTH Nguyễn Công Trứ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: