CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459357
Đang truy cập:194
Số TT:266
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:37
Hồ sơ số:174
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 10 - 12 năm 2002 (Từ số 910 - 2003)
Tờ số:0
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1176/2002 QĐ/UB
Ngày ban hành:18/12/2002
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Hồ sơ mời chào giá của Tiểu dự án " Cầu Cơn Căng" xã Xuân Lam thuộc dự án " Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: