CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427955
Đang truy cập:111
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:77
Hồ sơ số:297
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Đề án năm 2009 (Từ số 01 - 03)
Tờ số:4
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:02 /ĐA-UBND
Ngày ban hành:24/4/2009
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II 2009 - 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: