CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985844
Đang truy cập:105
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:77
Hồ sơ số:297
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Đề án năm 2009 (Từ số 01 - 03)
Tờ số:13
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:03 /ĐA-UBND
Ngày ban hành:24/4/2009
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: