CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12984981
Đang truy cập:259
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:308
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 6 năm 2009 (Từ số 354 - 592) - Tập 1
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:355 /UBND-VH
Ngày ban hành:01/6/2009
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Xin ý kiến chỉ đạo về chuyên môn để thẩm định báo cáo KTKT công trình Tu bổ, tôn tạo đền chợ Củi xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: