CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12984944
Đang truy cập:252
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:308
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 6 năm 2009 (Từ số 354 - 592) - Tập 1
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:356 /UBND-CT
Ngày ban hành:02/6/2009
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Thuê ĐTXD chi nhánh sản xuất Thương mại, dịch vụ làng nghề của CT TNHH Thanh Thành Đạt
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: