CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433528
Đang truy cập:195
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:80
Hồ sơ số:309
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 6 năm 2009 (Từ số 593 - 762) - Tập 2
Tờ số:8
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Bản cam kết
Số - ký hiệu:602 /UBND
Ngày ban hành:03/6/2009
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Mạo - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: