CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427817
Đang truy cập:127
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:169
Hồ sơ số:528
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 12 năm 2014 (Từ số 2325 - 2472) - Tập 1
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:2325 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/12/2014
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển năm 2014 dự án Phần mềm ứng dụng công nghệ thôn tin thực hiện giao dịch một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: