CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12991190
Đang truy cập:230
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:169
Hồ sơ số:528
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 12 năm 2014 (Từ số 2325 - 2472) - Tập 1
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:2330 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/12/2014
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2014 cho đơn vị: Ban QLQH&XD KDL Xuân Thành
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: