CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358340
Đang truy cập:106
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:170
Hồ sơ số:531
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định quy phạm pháp luật năm 2014
Tờ số:25
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:6/2014 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/9/2014
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014, 2015
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: