CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358274
Đang truy cập:74
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:171
Hồ sơ số:533
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Đề án năm 2015 (Từ số 01 - 06)
Tờ số:4
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:02A /ĐA-UBND
Ngày ban hành:22/7/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án tăng cường công tác XH hóa đầu tư các chợ, trung tâm thương mại tại Thị trấn Nghi Xuân, Thị trấn Xuân An, xã Cương Gián và các địa phương khác trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: