CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039749
Đang truy cập:205
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:171
Hồ sơ số:533
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Đề án năm 2015 (Từ số 01 - 06)
Tờ số:15
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:02C /ĐA-UBND
Ngày ban hành:22/7/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án đưa một số giống cây trồng mới vào sản xuất thử trên địa bàn huyện trong năm 2015-2016
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: