CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428644
Đang truy cập:107
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:171
Hồ sơ số:535
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo tháng 9 - 12 năm 2015 (Từ số 87 - 162)
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:87 /TB-UBND
Ngày ban hành:15/9/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về tháo gỡ vướng mắc trong công tác BT-GPMB các dự án do ban quản lý các dự án XDCB huyện làm chủ đầu tư và công tác tài chính của các hội đồng BT-GPMB còn tồn đọng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: