CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438928
Đang truy cập:306
Số TT:38
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:171
Hồ sơ số:535
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo tháng 9 - 12 năm 2015 (Từ số 87 - 162)
Tờ số:0
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:123 /TB-UBND
Ngày ban hành:21/10/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi đất thực hiện dự án đường trục ngang và đường điện 35KV khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên của bà Trần Thị Lý (Đức)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: