CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12991195
Đang truy cập:231
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:172
Hồ sơ số:537
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 2 - 3 năm 2015 (Từ số 29 - 67)
Tờ số:6
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:32 /BC-UBND-MTTQ
Ngày ban hành:05/2/2015
Tác giả:UBND - UBMTTQ huyện
Trích yếu nội dung:V/v: Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2014; triển khai nhiệm vụ 2015
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: