CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13026770
Đang truy cập:288
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:172
Hồ sơ số:537
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 2 - 3 năm 2015 (Từ số 29 - 67)
Tờ số:19
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:35 /BC-UBND
Ngày ban hành:06/2/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ XD nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg và QĐ số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: