CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428145
Đang truy cập:103
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:172
Hồ sơ số:538
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 4 năm 2015 (Từ số 68 - 92)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:68 /BC-UBND
Ngày ban hành:01/4/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Kết quả thẩm định lại các đối tượng vay vốn đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần theo NĐ 67/2014/NĐ-CP của chính phủ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: