CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13017927
Đang truy cập:109
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:172
Hồ sơ số:539
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 5 - 6 năm 2015 (Từ số 93 - 129)
Tờ số:42
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:102 /BC-UBND
Ngày ban hành:18/5/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Thuyết minh biểu mẫu thống kê số liệu công tác tư pháp theo thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 3/12/2013 của Bộ tư pháp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: