CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438851
Đang truy cập:292
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:174
Hồ sơ số:545
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 11 năm 2015 (Từ số 272 - 295) - Tập 2
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:272 /BC-UBND
Ngày ban hành:17/11/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đối với thương binh và người hoạt động bị nhiễm chất độc hóa học
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: