CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13010698
Đang truy cập:244
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:175
Hồ sơ số:546
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 12 năm 2015 (Từ số 296 - 330)
Tờ số:17
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:298 /BC-UBND
Ngày ban hành:07/12/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Nghi Xuân năm 2015
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: