CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978476
Đang truy cập:170
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:175
Hồ sơ số:546
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 12 năm 2015 (Từ số 296 - 330)
Tờ số:53
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:305 /BC-UBND
Ngày ban hành:15/12/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Kết quả thực hiện khoa học và công nghệ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trên địa bàn huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: