CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433346
Đang truy cập:194
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:176
Hồ sơ số:552
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Tờ trình tháng 11 - 12 năm 2015 (Từ số 260 - 327)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:260 /TTr-UBND
Ngày ban hành:02/11/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt chủ trường ĐTXD dự án nâng cấp đường Gia Lách đi khu di tích đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 2)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: