CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428016
Đang truy cập:89
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:177
Hồ sơ số:554
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Kế hoạch tháng 7 - 12 năm 2015 (Từ số 34 - 67)
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:34 /KH-UBND
Ngày ban hành:06/7/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: