CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428046
Đang truy cập:93
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:178
Hồ sơ số:558
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 3 năm 2015 (Từ số 227 - 321)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:227 /UBND-NV
Ngày ban hành:02/3/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Cử thành viên tham gia ban tổ chức lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thế giới đại thi hào Nguyễn Du
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: