CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428400
Đang truy cập:96
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:179
Hồ sơ số:561
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 6 năm 2015 (Từ số 530 - 677)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:530 /TTHĐND-NV
Ngày ban hành:01/6/2015
Tác giả:Thường trực HĐND
Trích yếu nội dung:V/v: Đồng ý để HĐND xã Xuân Mỹ bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011-2016
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: