CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987738
Đang truy cập:105
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:181
Hồ sơ số:566
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 9 năm 2015 (Từ số 1104 - 1202) - Tập 2
Tờ số:2
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1105 /UBND-TCKH
Ngày ban hành:16/9/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho phép nhà đầu tư lập dự án ĐTxây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp tại khu vực Đồng Hung, xã Xuân Hải
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: