CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13062949
Đang truy cập:64
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:181
Hồ sơ số:566
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 9 năm 2015 (Từ số 1104 - 1202) - Tập 2
Tờ số:8
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1107 /UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành:16/9/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Hướng dẫn rà soát mới thoát nghèo hỗ trợ vay vốn theo quyết định số 28/2015/QĐ-TTg
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: