CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433334
Đang truy cập:194
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:183
Hồ sơ số:574
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 2 năm 2015 (Từ số 168 - 284)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:168 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/2/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi GCNQSD đất của ông(bà): Phan Văn Luận và cấp GCNQSD đất cho ông(bà): Phan Đình Khoa - Địa chỉ thửa đất: Khối 9, Thị Trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: